Psykisk sårbarhed i Aalborg

Oplever du psykisk sårbarhed?

Nogle mennesker oplever måske, at de påvirkes usædvanligt meget af, hvad der sker i deres omgivelser, De oplever at blive overfyldt af bekymringer, og der opleves en tendens til træthed, trang til at undgå samvær og nye udfordringer.

Det kan opleves som utilstrækkelighed og oplevelse af ikke at være go nok, ikke at vise lyst og interesse for andet og andre. Forventninger og krav kan virke overvældende og belaste personens trivsel og velvære i meget høj grad.

Vær opmærksom og få hjælp til at opnå selvindsigt, selvomsorg og mulighed for at klare udfordringerne og få en oplevelse af at kunne mestre igen.

Kontakt mig, hvis du søger hjælp mod psykisk sårbarhed i Aalborg

Vil du høre mere om, mit arbejde med psykisk sårbarhed i Aalborg? Så er du velkommen til at kontakte mig.