Om mig

Har du brug for støtte, luft og ro til at snakke med en neutral og fortrolig person?

Psykolog Tove Landbo

Jeg hedder Tove Landbo og jeg er Cand.pæd.psyk, autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk psykologforening.

Jeg tilbyder psykologsamtaler, korttidsterapi, rådgivning og vejledning omkring de svære ting, vi mennesker oplever undervejs i livet. Jeg arbejder naturligvis under tavshedspligt.

Min erfaring er, at livet indimellem kan være fyldt med ”knubs”, små og store ting, som man kan have brug for at få vendt med én engang imellem. Livet kan også opleves mørkt og trist, men også her, kan der findes en vej.

Find dine ben at stå på igen

Det viser sig ofte, mens man mødes med en anden person, at man finder sine ben at stå på igen. Det kan bl.a. være det, samtaler hos mig kan bruges til.

Jeg arbejder ud fra en grundlæggende tro på, at man sammen med en anden , en tydelig og ansvarlig person kan finde iboende kræfter, styrke og mod til at få større indsigt i og blive bedre til at klare det, der er svært.

Jeg tænker, at det bærende i psykologsamtalen er, at vi får etableret en god kontakt, så du føler dig godt tilpas og rustet til at kunne arbejde med det, der er bedst for dig.

Få større indsigt

Samtalerne kan medvirke til at opnå større indsigt i det svære, der kan ses nye måder at tænke om det på, og der kan udvikles en større robusthed til at løse problemerne.

Man kan bare have brug for forståelse, indsigt og ro til at snakke med en neutral og fortrolig person og måske opnå forståelse, anerkendelse og måske styrkes bare ved det at være sammen om det svære på en meningsfuld måde.